De transparantie van crowdlending

Open brief van Clemens Paschke aan Ralph Hamers 

Reactie op berichtgeving in het Fd op 25 november 2015: ‘Banken waarschuwen voor risico's crowdfunding’

Op 25 november zegt Ralph Hamers als bestuurslid van de NVB dat alternatieve kredietverleners meer regulering nodig hebben als deze groot worden. Ik leg graag aan Ralph uit hoe het eigenlijk zit met de regulering en risico’s van crowdlending*.

Crowdlending heeft minder regulering nodig

Alternatieve kredietverleners, zoals crowdfundingplatforms, worden door de AFM stevig gemonitord en gereguleerd. Wij rapporteren twee maal per jaar uitgebreid aan de AFM over onze bedrijfsresultaten en ons gehele kredietportfolio. Bovendien mogen onze private investeerders maximaal € 40.000 investeren in maximaal 100 projecten. Deze extra regels moeten we volgen omdat wij een crowdfundingplatform zijn, terwijl wij ook een AFM-vergunning hebben voor het aanbieden van krediet. Die regulering beperkt ons in onze groei en zorgt voor grotere risico’s voor investeerders, omdat zij hun inleg over maximaal 100 projecten moeten spreiden. Crowdlending heeft dus niet meer, maar minder regulering nodig.

Crowdlending vermindert risico’s

Het kapitaal dat benodigd is om onze consumenten- en zakelijke kredieten te financieren wordt per project verzameld bij tientallen private en institutionele investeerders. Dat betekent dat een crowdfundingplatform nooit too big to fail wordt. Wij bewegen mee met conjuncturele schommelingen; als de behoefte vanuit bedrijven aan groeifinanciering toeneemt, houdt dat gelijke tred met het vertrouwen van investeerders. En mocht het onverhoopt eens slecht gaan met Lendico, dan zorgt onze Stichting Derdengelden ervoor dat de afbetalingen van onze kredieten aan investeerders voortgang vinden.

Crowdlending herstelt een balans

De verhouding tussen rente voor een kredietnemer en rendement voor investeerders is bij ons glashelder. Door nieuwe technologie en lage overheadkosten creëren wij ruimte om geld eerlijker te verdelen tussen kredietnemers en investeerders. Kredietnemers krijgen een lagere rente, die we per aanvraag berekenen en baseren op de financiële situatie van persoon en/of bedrijf, in plaats van op de winstmarge van de bank. Aan investeerderszijde werken wij met volledig transparante administratiekosten. Na aftrek van die kosten storten wij het grootste gedeelte van de rente die de kredietnemer betaalt maandelijks door aan de investeerder.

Crowdlending opereert dus in een wereld die vele malen lichter, transparanter en gereguleerd is dan Ralph in zijn woorden doet voorkomen. Volledige transparantie over rentes, rendementen, administratiekosten en de balans daartussen worden door ons gecomplementeerd met uitgebreide rapportages aan en het volgen van regels en richtlijnen van overheidsinstanties als de AFM, verenigingen als de VFN en de immer scherpe blik van het publiek.

Onze sector bewijst dat het transparanter en eerlijker kan en heeft dus juist recht op minder regulering, in plaats van meer.

Dr. Clemens Paschke is mede-oprichter en directeur van Lendico Nederland, een online kredietmarktplaats die investeerders en (zakelijke) kredietnemers samenbrengt. Lendico heeft vergunningen van de AFM voor het aanbieden van krediet en het bemiddelen in spaar- en betaalrekeningen en consumptief krediet.

Meer informatie over de regulering van crowdfunding in Nederland is te vinden op de website van de AFM.

* In Nederland wordt, in tegenstelling tot in andere landen, onder crowdfunding (equity-based) ook crowdlending (loan-based) geschaard. Wij maken dat onderscheid liever wel, omdat we echt over andere vormen van financieren spreken, die verschillende processen en instrumenten kennen om risico’s te beheersen. 

Contactpersoon
Download PDF
Download PDF
Over Lendico

LUnternehmensfinanzierungen. Schnell. Einfach. Günstig.

Lendico wurde 2013 in Berlin gegründet. Unser Ziel: Mittelständischen Unternehmen ermöglichen, ihr volles Potential zu realisieren. Mit schnellen, einfachen und flexiblen Firmenfinanzierungen. Unsere Motivation: Der Erfolg unserer Kunden.

Das Team hinter Lendico steht für ausgefeilte Technologie, ein tiefgreifendes Finanzverständnis, schlanke Prozesse, jahrelang angewandte Expertise und nicht zuletzt die Courage Neues zu wagen. Unsere Finanzexperten stehen als persönliche Ansprechpartner für alle Finanzierungsfragen zur Verfügung.

ING & Lendico

In den vergangenen 50 Jahren hat die ING in Deutschland bewiesen, dass sie anders ist. Und das beweisen wir auch – wenn auch noch nicht so lange. Deswegen sind wir überzeugt, dass sich die Unternehmensstrategie der ING in Deutschland und das digitale, sehr effiziente Geschäftsmodell von Lendico sehr gut ergänzen und wir zusammen stärker wachsen können.

berichten